Acupunctuur Caroline Withagen

Van harte welkom op de website van Acupunctuur Caroline Withagen, de praktijk voor klassieke acupunctuur in Bergen op Zoom.

Klassieke acupunctuur (CCM) werkt volgens de filosofie van Stammen en Takken. Dit houdt in dat niet alleen het symptoom behandeld wordt, maar dat er ook gekeken wordt naar wat de onderliggende oorzaak hiervan kan zijn. Hiervoor wordt de westerse diagnose vertaald naar oosterse energetica ofwel Qi. Een klacht ontstaat doordat Qi uit balans is. Met acupunctuur wordt deze balans hersteld.

Groeten, Caroline WithagenAcupunctuur

Acupunctuur is een onderdeel van de Chinese geneeskunde en helpt het lichaam weer in balans te brengen.

Acupunctuur helpt onder meer bij:

• hooikoorts, allergie, astma, eczeem, psoriasis
• kinderwens, zwangerschap
• menstruele- en overgangsklachten
• pijnklachten (hoofd-, rug-, schouder-), hernia
• slaapproblemen, rusteloosheid, stress-klachten
• verbeteren van het immuunsysteem, infecties
• vermoeidheid, depressie, angst, stress, emotionele trauma etc.

Komt u klacht niet in de lijst voor dan kan deze veelal toch door acupunctuur verlicht worden. Niet voor alle klachten is de effectiviteit al voldoende onderzocht en vastgesteld.

Werking

In het lichaam stroomt levensenergie, Qi, via kanalen ofwel meridianen. Een meridiaan zorgt voor een orgaan en overig weefsel in het lichaam. Gewoonlijk stroomt de Qi op harmonische wijze door de meridianen. Als deze doorstroming niet goed gaat is de verdeling van Qi uit balans. Dit heeft invloed op lichaam en geest van de mens. Een ontstane klacht komt voor uit een disbalans van Qi.

Door het prikken van steriele naaldjes in acupunctuurpunten wordt het lichaam aangezet het verstoorde evenwicht weer te herstellen. Dit voelt soms aan als een licht tintelend gevoel of juist een zwaar gevoel rondom de naalden. Soms straalt het uit langs de meridiaan. De naalden blijven ongeveer 20 minuten zitten terwijl u op een behandelbank ligt.

Klassieke acupunctuur

In mijn praktijk werk ik volgens de klassieke acupunctuur (CCM). In deze vorm van acupunctuur wordt rekening gehouden met de constitutie van de te behandelen persoon, uw eigen patroon aan Qi. Verder wordt er bij het bepalen van het behandelplan ook rekening gehouden met het tijdstip van de behandeling, welke Qi is er voorradig. Een behandeling is echt maatwerk. Eenzelfde klacht wordt per persoon anders behandeld.AcuGraph

Naast diagnose op de pols werk ik met een AcuGraph®. Met een AcuGraph wordt door middel van een eenvoudige meting het meridiaansysteem gemeten en op een scherm zichtbaar gemaakt. Meten is weten!

Voorafgaand aan een acupunctuurbehandeling voer ik een meting uit. De meting is een momentopname waardoor het resultaat enigzins kan variëren, net als de hartslag of bloeddruk.

Toepassing

De meridianen zijn kanalen in het lichaam waardoor energie (Qi) stroomt. Met de meting kan bepaald worden waar de Qi goed kan stromen en waar minder goed. Op 12 punten op de handen en voeten wordt met een pen gemeten. Na de meting wordt het resultaat grafisch weergegeven. Door middel van verschillende grafieken kan de huidige toestand van het meridiaan systeem getoond worden. Zo wordt de verdeling van het energieniveau inzichtelijke gemaakt en de balans tussen links en rechts. De resultaten worden per cliënt gescheiden opgeslagen en kunnen weer getoond worden zodat veranderingen sinds de vorige meting goed zichtbaar zijn.

De resultaten van de meting gebruik ik in combinatie met de polsdiagnose om goed inzicht te verkrijgen waarop een behandeling gebaseerd kan worden.Het eerste consult

Voor een eerste afspraak nemen we ruim een uur de tijd. We beginnen met een vraaggesprek (anamnese) om uw klachten in kaart te brengen. De volgende vragen komen zeker aan bod;

• Wat zijn de klachten?
• Hoe lang bestaan de klachten?
• Hoe zijn ze ontstaan?
• Zijn er nog andere gezondheidsklachten?
• Wat is er al onderzocht?
• Hoe zijn de klachten tot nu behandeld?
• Gebruikt u medicijnen of supplementen, en welke dan?
• Heeft u operaties gehad?

Vervolgens mag u plaatsnemen op de behandeltafel en wordt door middel van polsdiagnose gevoeld hoe de kwaliteit en kwantiteit aan Qi is. Aan de hand daarvan worden acupunctuurpunten bepaald en steriele naalden geplaatst. Bij sommige punten kunt u een prikkel of tinteling voelen. Na ongeveer 20 minuten worden de naaldjes verwijderd. Het is handig om loszittende kleding te dragen, zodat onderarm en onderbeen makkelijk toegankelijk zijn.

Vervolgbehandelingen

Bij de vervolgbehandelingen wordt steeds besproken hoe het in de tussentijd is gegaan en wordt de pols opnieuw gevoeld en naaldjes gezet. De locatie van de te plaatsen naaldjes kan per behandeling verschillen. Een vervolgafspraak duurt ongeveer 45 minuten.

Na een aantal behandelingen wordt geëvalueerd over het resultaat en de voortgang van de behandeling. Over het algemeen zijn er meer behandelingen nodig als klacht al langer bestaat.Kosten

Een acupunctuur consult kost € 55,-.
Telefonisch overleg is gratis
Betaling direct per (contactloos) pin
U krijgt een factuur die u kunt indienen bij uw ziektekostenverzekering.

Afspraken dienen minimaal 24 uur vóór de behandeling te worden geannuleerd. Voor niet op tijd geannuleerde afspraken kunnen de behandelkosten in rekening worden gebracht.

Openingstijden

maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 09:00-18:00
zaterdag 09:00-13:00
zondag gesloten

Vergoeding

Ik ben lid van de Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijzen (VBAG). Dit betekent dat u, indien u aanvullend verzekerd bent, consulten vaak geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt. Controleer de wijze van vergoeding in uw polisvoorwaarden voor uw situatie.

Voor een behandeling is geen verwijzing nodig van huisarts of specialist.

Daarnaast ben ik lid van de RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, van de TCZ: stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg en Quasir: Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn.

     

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
• Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:
• uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ¨behandeling acupunctuur¨
• de kosten van het consult

Diploma's

• ECIWO Medicine Motion & Health Academy, Ron Zoet en Bert Pijnenburg
• Klassieke Acupunctuur Stammen & Takken, Meditura, Peter van Kervel.
• Medische Basiskennis , Total Health
Opleiding in westerse anatomie, fysiologie en pathologie en psychosociale kennis volgens CPION PLATO eisen.
• Vakdiploma Drogist, Pharmacon
• HLO biotechnologie /Moleculaire Genetica module, Haagse Hogeschool
• HLO medisch, Hogeschool West-Brabant

Certificaten

2022
- Internation BBRS/ECIWO Parallel Acupuncture course
2020
- The Uncharted Body, OTCG, Daniel Keown.
2019
- De Luo Meridianen, Pa Kua, Master Jeffrey Yuen.
- EHBO, Savitae, Oranje Kruis.
2018
- Pediatrie, Pa Kua, Joan Duveen.
- Acusilk, Meditura, Peter van Kervel

Download

klachtenformulierAcupunctuur Caroline Withagen

Valeriusstraat 6
4624 HJ Bergen op Zoom
telefoon: +31 (0)6 14 823 743
e-mail: info@acupunctuur-carolinewithagen.nl
KvK 74032593
BTW-id NL001732814B19

De dichtsbijzijnde bushalte bevindt zich op 350 meter afstand, halte ¨stalenbrugstraat¨. Ook het treinstation is niet ver; dit ligt op 1000 meter afstand van de praktijk.

De ingang van de praktijk is bereikbaar via een oprit, links van het woonhuis. U herkent de oprit aan het logo op het hek. Parkeren is in de wijk gratis.

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De inhoud op de website is van informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke situatie. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft en er derhalve niet voor kan instaan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is.

De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:

het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud;

het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

Intellectuele eigendom

De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.

COVID-19

Gelukkig mag ik u ontvangen, maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid. De regels die voor Acupunctuur Caroline Withagen van belang zijn staan hieronder. U wordt geacht deze te lezen en te respecteren.

• Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen, tenzij u of het desbetreffende gezinslid een Coronatest met een negatieve uitkomst heeft gehad. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen u, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.

Disclaimer
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.

Acupunctuur Caroline Withagen
Valeriusstraat 6
4624HJ Bergen op Zoom
☎ +31 (0)6 14 823 743

Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
Praktijkruimte